Polityka prywatności aplikacji EkoSłupek

1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji EkoSłupek wydanej przez e-Gminy.pl e-Gminy sp. z o.o. ul., Cieszyńska 365, 43-300 Bielsko-Biała (dalej „Polityka Prywatności”).

2. Aplikacja EkoSłupek (dalej „Aplikacja”), jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach, po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android) lub sklepu Appstore (iOS).

3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz sprawnego interfejsu bluetooth i połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia Wi-Fi.

4. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.

5. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

6. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store i Apple Appstore. e-Gminy.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store i Apple Appstore oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store i Apple Appstore.

7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: info@e-gminy.pl