Smart Mapa

Smart Mapa to system łączący urządzenia telemetryczne zlokalizowane w przestrzeni miejskiej z mapą analogową.

Czym jest Smart Mapa?

Czym jest Smart Mapa? Smart Mapa może być wykorzystana jako tablica sensoryczna wizualizująca w trybie rzeczywistym dowolne odczyty pochodzące z sensorów firmy e-Gminy. Fundamentem systemu jest urządzenie  EkoSłupek, które wyposażone jest w odbiornik radiowy odpowiedzialny za koncentrację wszystkich urządzeń telemetrycznych w promieniu do 1 km.

Smart Boja

Czujnik temperatury wody na plaży Mamry w Węgorzewie. Smart Boje umiejscowione na 2 lokalnych plażach i w porcie.

EkoSłupek

Czujnik jakości powietrza w Eko Marinie w Węgorzewie. Odbiornik danych z sensorów. Eko Słupek wysyła dane do Smart Mapy.

Smart Mapa Węgorzewa

Na ścianie informacji
turystycznej pokazuje aktualne pomiary temperatury wody i jakości powietrza.

EkoSłupek – Fundamentalny element niezbędny do działania całego systemu – w wybranej wersji wariantowej: STANDARD, PREMIUM, AllSensor, AllSensor wersja 4 pory roku, przeznaczonych do pomiaru stężenia zanieczyszczeń w powietrzu pyłów zawieszonych: PM1, PM2.5 i PM10 (dla wersji Standard) + formaldehydów (dla wersji PREMIUM) + Ozon (O3) (dla wersji AllSensor) + CO2, NO2, SO2 z jednoczesną sygnalizacją jakości powietrza za pomocą oświetlenia LED, które w zależności od wyników pomiarów stężenia pyłów zawieszonych przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza przyjętym przez GIOŚ.

System rowerowy – odpowiedzialny za automatyczne zliczanie rowerzystów przejeżdżających w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika. Czujnik zasilany jest ogniwem słonecznym.

System wodny – w skład którego wchodzi czujnik przepływu wody i / lub czujnik lustra wody. Odpowiedzialne są za pomiar prędkości nurtu w rzece (dot. czujnika przepływu) oraz pomiar aktualnego stanu wody w dowolnym zbiorniku
wodnym. Czujnik zabudowany w hermetycznej obudowie pracujący w trybie rzeczywistym zasilany bateryjnie. Czas pracy na baterii do 12 miesięcy.

Smart Boja– system czujników odpowiedzialnych za pomiar temperatury wody na głębokości 30 cm licząc od lustra wody, zabudowanych w boi cumowniczej o średnicy 25 cm i wysokości 39 cm. Czujnik zasilany ogniwem bateryjnym z gwarantowanym czasem pracy do 6 miesięcy.

System gleby – w skład którego wchodzi czujnik wilgotności gleby zabudowany w obudowie hermetycznej z wystającą sztycą montowaną bezpośrednio do ziemi. Czujnik zasilany
bateryjnie. Czas pracy na baterii do 12 miesięcy.

System hałasu – w skład którego wchodzi czujnik hałasu zabudowany bezpośrednio w obudowie EkoSłupka z częstotliwością próbkowania co 1 sekundę.

Smart Mapa – mapa sensoryczna o rozmiarze 60×60 cm lub dowolna wg indywidualnego projektu, wizualizująca wszystkie zamontowane systemy sensoryczne. Sposób wizualizacji za pomocą:

  1. Diod, wizualizujących aktualną jakość powietrza mierzoną przez zainstalowany w przestrzeni publicznej EkoSłupek. Jedna dioda symbolizuje jeden EkoSłupek i przybiera barwę zgodną z barwą prezentującą się na wyświetlaczu EkoSłupka,
  2. Wyświetlacza LCD cztero-segmentowy umożliwiający prezentację dowolnych wyników liczbowych pochodzących z dowolnego systemu sensorycznego (np. temperatura wody, poziom hałasu, aktualna ilość rowerzystów na ścieżce rowerowej, poziom wody w rzece). Maksymalna ilośc obsługiwanych wyświetlaczy 8 sztuk.

Dopełnieniem systemu SmartMapa jest aplikacja EkoSłupek wizualizująca wszystkie dane pochodzące ze wszystkich sensorów e-Gminy AirSensor.