EkoSłupek termoVision

Jest urządzeniem przeznaczonym do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła oraz do wykonywania pomiaru temperatury ciała człowieka za pomocą wbudowanej kamery termowizyjnej.

Został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie cogodzinnych wyników pomiaru stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń (w zależności od modelu), przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. Jednocześnie urządzenie, w trybie rzeczywistym, dokonuje ciągłego pomiaru temperatury ciała ludzi, znajdujących się w jego pobliżu i informuje o przekroczeniu zadanej temperatury za pośrednictwem:

  • dedykowanej aplikacji AirSensor,
  • oświetlenia lampy LED, w formie znaku ostrzegawczego, przypominającego kształtem wykrzyknik.

EkoSłupek termoVision posiada następujące moduły:

  • WiFi/GSM umożliwiający użycie bezprzewodowej sieci LAN do łączenia się z platformą AirSensor, pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czujników,
  • Bluetooth® umożliwiający komunikację pomiędzy urządzeniem a aplikacją mobilną AirSensor, za pośrednictwem której można sterować parametrami urządzenia i odczytywać status aktualnych pomiarów zainstalowanych czujników,
  • Kamera termowizyjna umożliwiająca pomiar temperatury ciała człowieka w trybie rzeczywistym i jej odczyt za pomocą aplikacji AirSensor oraz wyświetlenie na lampie LED informacji o podwyższonej temperaturze ciała.

Przeznaczenie:

– pomiar stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, w zależności od modelu:

  • dwutlenku siarki (SO2),
  • ozonu (O3),
  • pyłów zawieszonych PM 1, PM 2.5, PM 10,
  • formaldehydów,

– pomiar temperatury ciała człowieka,

– pomiar ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności.

EkoSłupek termoVision sygnalizuje aktualny stan powietrza, zgodnie z przypisaną do zanieczyszczenia kolorystyką, a w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała człowieka, znajdującego się w polu pomiarowym kamery, wyświetla czerwony wykrzyknik. Podgląd widoku z kamery termowizyjnej umożliwia aplikacja AirSensor.

Zastosowanie: na zewnątrz lub wewnątrz budynków biurowych, hal przemysłowych i instytucji, takich jak: przedszkola, szkoły i żłobki, przy wejściach na teren zakładów, kin, teatrów, restauracji, w okolicy dworców komunikacyjnych i innych miejsc, w gdzie gromadzą się ludzie.

Przewidywany czas eksploatacji LED: 25 000 h.

Liczba diod: 256 LED RGB dla 25W.

Klosz: mrożony, wykonany z polimetakrylanu metylu (PMMA).

Stopień ochronny: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego.

Materiał: anodowany stop aluminium.

EkoSłupek termoVision może także pracować w trybie lampy LED lub w trybie dzielonym (część diod wykorzystywana jest jako oświetlenie LED, a część pozostaje wskaźnikiem zanieczyszczeń).